konto

1. Coś idzie, poszło na czyjeś konto, na czyjś rachunek «coś zostało komuś przypisane, uznane za czyjąś zasługę lub winę, coś zostało zrobione czyimś kosztem, coś obciążyło kogoś»: Gomułka i jego administracja nie dysponują zespołem tego rodzaju obronnych argumentów. Wszystko, co zrobią lub czego nie zrobią, pójdzie wyłącznie na ich rachunek. J. Mieroszewski, Finał.
2. Mieć coś na (swoim) koncie «dokonać czegoś, mieć jakieś osiągnięcia, jakiś dorobek, zwykle w życiu zawodowym lub w działalności publicznej»: Miał on również na koncie ważne prace z zakresu prehistorii człowieka. Uważany był za wybitny autorytet i znawcę fauny arktycznej. J. Jania, Lodowce.
3. Mieć czyste konto «nie mieć żadnych zobowiązań, nie być niczym obciążonym, zwykle w życiu zawodowym lub publicznym»: Jak wszyscy pisarze jego pokolenia Zalewski jest osaczony przez demony przeszłości. Ale to nie tylko wojna, partyzantka, powstanie warszawskie – tu bohaterowie Zalewskiego mają konto raczej czyste i udział chwalebny. P. Kuncewicz, Agonia.
4. Na konto czegoś «na poczet, na rachunek czegoś (np. pensji, wygranej, nagrody), z zamiarem pokrycia czegoś z pensji, z wygranej, z nagrody»
5. Zapisać coś na swoim koncie «dokonać czegoś, zrealizować coś»: Pierwszy wiosenny sukces zapisali na swym koncie piłkarze wronieckiej Amiki. Pokonali oni 3:0 Ruch Radzionków. Metr 09/04/2001.
Coś obciążyło czyjeś konto zob. obciążyć.
Zapisać coś na czyjeś konto zob. zapisać 2.
Zapisać coś na konto czegoś zob. zapisać 3.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

 • konto — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. kontoncie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dwustronny rachunek w księgowości rejestrujący wpływy i wydatki pieniężne {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Konto — Sn std. (15. Jh.) Entlehnt aus it. conto m. Rechnung , dieses aus spl. computus m. Berechnung , zu l. computāre zusammenrechnen, ausrechnen, berechnen , zu l. putāre rechnen, berechnen; reinigen (zu l. putus rein ) und l. con . Zunächst entlehnt… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • konto — kȍnto m <G a, N mn i> DEFINICIJA 1. ekon. knjigovodstveni račun na kojem se bilježe promjene stanja prihoda i rashoda 2. pren. razg. interes u nekom poslu, u nekoj situaciji [sve ide na moj konto] ETIMOLOGIJA tal. conto …   Hrvatski jezični portal

 • Konto — »zahlenmäßige Gegenüberstellung von Geschäftsvorgängen in der Buchführung und im Bankwesen«: Das Wort ist seit dem 15. Jh. bezeugt. Seine ursprüngliche, heute veraltete Bedeutung ist »Rechnung«, wie sie noch in der Fügung a conto »auf Rechnung… …   Das Herkunftswörterbuch

 • Konto — [Aufbauwortschatz (Rating 1500 3200)] Auch: • Bankkonto Bsp.: • Sie zahlte 300 Pfund auf ihr eigenes Konto ein. • Wie lautet Ihre Kontonummer? …   Deutsch Wörterbuch

 • Konto — (ital. Conto, Mehrzahl Konten oder Conti), Rechnung, namentlich die in den Handelsbüchern, die deshalb auch Kontobücher genannt werden, eingetragenen. In der Regel dienen für das K. zwei entgegengesetzte, mit »Soll« und »Haben« überschriebene… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Konto — (ital. conto), Rechnung, bes. in Handlungsbüchern (Kontobüchern) eingetragene Rechnungen; jemand ein K. eröffnen, mit ihm in Geschäftsverbindung treten; à conto zahlen, auf Abschlag oder in Vorschuß zahlen; conto a metà, auf gemeinschaftliche… …   Kleines Konversations-Lexikon

 • Konto — Konto,das:⇨Bankkonto …   Das Wörterbuch der Synonyme

 • Konto — Bankverbindung; Kontoverbindung (umgangssprachlich); Bankkonto * * * Kon|to [ kɔnto], das; s, Konten [ kɔntn̩]: (von einem Unternehmen, besonders von einer Bank für einen Kunden geführte) laufende Gegenüberstellung von geschäftlichen Vorgängen,… …   Universal-Lexikon

 • Konto — T Konto Das Konto (von lat. computus, „Berechnung“; über ital. conto, „Rechnung“) ist die zentrale Datenstruktur in der Buchführung sowie im Zahlungsverkehr. Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

 • Konto — Kọn·to das; s, s / Kon·ten; eine Art Übersicht (mit einer bestimmten Nummer) besonders bei einer Bank, aus der hervorgeht, wie viel Geld jemand dort noch hat, was dazugekommen ist und was ausgegeben (abgebucht) worden ist <ein Konto bei einer …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.